Ni av ti ungdommer ønsker at foreldrene skal sette strenge grenser, viser en fersk undersøkelse.

Myten om den pubertale og tverre tenåringen slår sprekker i undersøkelsen som er foretatt av MMI på oppdrag fra Sosial— og helsedirektoratet.

Ungdom foretrekker nemlig foreldre som setter tydelige og klare grenser, skriver Dagsavisen.

86 prosent av landets 15-17 åringer sier seg enig i påstanden «Jeg synes det er bra at foreldrene mine setter tydelige grenser». Over 90 prosent av ungdommene svarer også at de har et godt forhold til foreldrene sine.