Som kortsiktig tiltak vil hun utfordre bemanningsbyråene til å avhjelpe NAV med alle køene.

— Det ville vært modig av regjeringen å utnevne en midlertidig statsråd som bare hadde ansvar for å gjennomføre NAV-reformen. For svært ofte undervurderer man viktigheten av ledelsesfokus i store omstillingsprosesser, sier Solberg til BT.

Sjansen for å lykkes ville vært langt større med en statsråd på topp som bare hadde i oppgave å drive gjennom den store reformen.

  • Så kunne en ordinær arbeids- og inkluderingsminister tatt seg av pensjoner, innvandring og de andre viktige sakene, sier Høyre-lederen.

- Blir telefonoperatører

Hun minner om at NAV-reformen kom samtidig med en omfattende pensjonsreform og et arbeidsmarked som nå synes å være i sterk endring.

For å avhjelpe køene og komme à jour på kort sikt, mener hun at regjeringen bør utfordre bemanningsbyråene.

— I dag blir mange høyt kvalifiserte NAV-ansatte rene telefonoperatører som ikke får behandlet de sakene som hoper seg opp. Dette bidrar til et høyt sykefravær og mange vonde sirkler.

Solberg ser det som viktig å skjerme NAV-ansatte som skal fatte vedtak. Derfor trenger etaten innleid arbeidskraft som kan overta mange av formidlingsoppgavene for en periode.

Ingen vei tilbake

  • Dette vil kreve mye ressurser en periode. Men det må til for å unngå at brukerne rammes slik de gjør nå, sier Solberg.

Hun er usikker på om gjennomføringen av reformen har skjedd for fort eller om man har begynt i feil ende.

— Men det er ingen vei tilbake til det gamle systemet, sier Høyre-lederen, som minner om hovedhensikten med reformen: Brukerne skulle slippe å organisere det offentlige for å få de velferdstilbud de hadde krav på. I stedet skulle det offentlige organisere seg etter brukernes behov.

Hva synes du om forslaget til Erna Solberg? Si din mening i feltet under!

FORESLÅR NAV-MINISTER: - Dette vil kreve mye ressurser en periode. Men det må til for å unngå at brukerne rammes slik de gjør nå, sier Solberg.
Erlend Aas / SCANPIX