Samtidig ønsker Justisdepartementet å innføre en promillegrense på 0,2 for sjøfolk på skip over 15 meter.

De siste årene er flere skipsførere blitt frikjent for promillekjøring, selv om de har vært godt fulle. Årsaken er at det i loven står at en kaptein, maskinist, styrmann, telegrafist, skipselektriker eller los må være beruset for å kunne bli dømt eller ilagt bøter. Rettspraksis har bygget på en individuell vurdering av om sjøfolkene har vært beruset. Flere ganger har en alkoholkonsentrasjon i blodet på rundt 1,5 promille blitt godtatt fordi sjøfolkene ikke har vært beruset i lovens forstand.

Drakk mens han sto til rors

Så sent som i sommer ble en skipper fra Vestlandet frifunnet for å ha ført en båt i beruset tilstand. Mannen sovnet bak roret på det 56 meter lange lasteskipet «Rana Frakt», som derfor grunnstøtte ved Gisundet i Lenvik i Troms. Blodprøven viste at mannen hadde 1,79 i promille — likevel ble han frikjent fordi det ikke kunne bevises at han var beruset. Han innrømmet til overmål å ha drukket alkohol mens han sto til rors og erkjente at det var dumt, men altså ingen skyld. Senja tingrett frikjente mannen i en dom av 27. juni.

Omtrent samtidig ble en 45-årig Oslo-mann dømt til en bot på 150.000 kroner, samt 30 dages ubetinget fengsel, for å ha kjørt bil med 1,12 i promille.

Enorme skader

Sjøfartsdirektoratet vil stramme inn alkohollovgivningen for besetningen på lasteskip i kommersiell fart, samt fiske- og fangstfartøy. De vil også vurdere om det er mulig å innføre tilsvarende regler for mannskap på utenlandsk fartøy og som er på besøk innenfor norske territorialgrenser.

Direktoratet mener at uaktsom navigering og operasjon av lasteskip innebærer en potensiell risiko for miljø, annen trafikk, fartøyet og personer om bord i skipet.

Bjørn Lødøen i Sjøfartsdirektoratet sier at et «et lasteskip kan forårsake enorme materielle skader, personskader og forurensning.»

— Spørsmålet er så avgjørende for sikkerheten at det er påkrevd at lovgivningen på området moderniseres og bringes i samsvar med alminnelig rettsoppfatning, heter det i et brev som direktoratet har sendt Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Pliktavhold mest naturlig

I dag gjelder tre ulike regelverk for sjøfolk og båtførere. Personell på passasjerskip er pålagt pliktmessig avhold - det vil si at de må være klink edru når de legger fra kai. For fritidsbåtførere stiller det seg noe annerledes. Her gjelder en promillegrense på 0,8, mens fiskere og mannskap på lasteskip kan være godt fulle uten at de blir straffet for det.

Sjøfartsdirektoratet antyder at det mest naturlige er å innføre like regler for sjøfolk på lasteskip og fiskebåter som for mannskap på passasjerskip - altså pliktmessig avhold minst åtte timer før avreise.

Ifølge Stavanger Aftenblad er justisminister Odd Einar Dørum snart klar med et lovforslag hvor promillegrensen for mannskap på lasteskip blir satt til 0,2. Justisdepartementet har så langt ikke vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet i saken anledning.