— I de store byene er det stort problem med mye trafikk, spesielt i rushtiden. Da kan avgift for parkering på arbeidsplassen være et tiltak som kan føre til at flere velger kollektivtransport til jobb, sier seniorrådgiver Åse Nossum i rådgivningsfirmaet Analyse & Strategi. Hun har flere år bak seg som transportforsker.

Det er et idiotforslag

Det forslaget liker administrerende direktør i Framo Engineering, Ole Gams Steine, dårlig.

— Forslaget er helt uspiselig. Det er et idiotforslag. Jeg er lei av alle forslag som skaper vanskeligheter for oss som skaper verdier i samfunnet. Her i bedriften belønner vi folk som trener og vi stimulerer til sykling. Men mange er avhengig av bil i jobben, sier Ole Gams Steine.

Mangler vilje

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune har Nossum nylig sett nærmere på hvilke muligheter en har for å øke antall kollektivreisende.

— Innføring av avgift på jobbparkering vil også på sikt gi miljøgevinster. Det må likevel understrekes at dette er et forslag som i første rekke vil være aktuelt for storbyene, sier Nossum.

Hun viser til at det i dag er mange som kunne reist kollektivt, men likevel kjører til jobben.

— Men man må selvsagt ha spesielle ordninger for dem som er avhengige av bil for å komme seg til jobb, eller er avhengige av bilen i arbeidstiden.

Nossum sier skattefritak på kollektivreiser også kan være et tiltak for å få flere til å reise kollektivt.

— Dette er realistiske forslag å gjennomføre. Det eneste som mangler er politisk vilje. De har gode erfaringer med disse tiltakene både i Sverige og Danmark, så det er absolutt mulig å gjennomføre det i Norge også.

Oppfordrer til bilkjøring

Også forsker Jan Usterud Hansen ved Transportøkonomisk institutt mener det er på høy tid at parkering på arbeidsplassen blir avgiftsbelagt.

— Det er urettferdig at de som tar buss til jobb må betale skatt for reisen, mens de som kjører bil kan parkere gratis. Det er som å oppfordre folk til å kjøre bil til jobben, sier Hansen.

Han mener en kan sette parkeringsprisen tilsvarende det et månedskort med buss, tog eller bane koster.

— En pris på 750 til 1000 kroner kan være retningsgivende. Problemet er at politikerne ikke våger å gjøre noe med denne saken. Det er så forferdelig upopulært blant folk, sier Hansen.

Vurderer avgift

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard, sier innføring av parkeringsavgift er et av tiltakene de nå vurderer.

— I Nasjonal transportplan har vi sagt at parkering skal beskattes, men vi har ikke konkludert endelig i denne saken. Vi vurderer ulike tiltak, sier Handegard.

Hun sier det er kommunen og fylkeskommunen som i første rekke må sette i verk tiltak.

— Vi bidrar med belønningsmidler til tiltak som kan øke antall kollektivreisende. I tillegg vurderer vi å innføre lavutslippssoner i storbyene, der biler som forurenser mer også må betale mer i avgift, sier Handegard.

Hva synes du om at transportforskere vil forby gratis jobbparkering? Si din mening.