— Kriminalomsorgen rehabiliterer flere, og allerede nå ser vi en nedgang i kriminaliteten. Dette tror jeg har en sammenheng med den økte satsingen på utdanning, sier Storberget til Aftenposten.

Siden 2006 har ytterligere 13 fengsler fått utdanningstilbud, og i løpet av året skal tilbudet etableres i seks til. Det er bevilget 160 millioner kroner til mer utdanning i norske fengsler. Penger man vil få valuta for, opplyser justisministeren.

— Det er veldig viktig å få den kriminelle inn på et spor med tanke på en framtid hvor han eller hun skal klare seg selv. Utdanning er også med på å skape en normalsone i fengslene. Mange av dem som starter på et utdanningsløp får også mulighet til å gå over i åpen soning, slik at de kan skape seg en karriere utenfor fengselsmurene. De som for eksempel tar fagbrev som kokk, kan gjøre unna læretiden mens de bor i overgangsbolig. På den måten lirkes de tilbake til samfunnet, sier Storberget.

Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale ansvaret for opplæring i kriminalomsorgen. Ifølge fylkesmannens rapport «Innsette i norske fengsel» har 83,7 prosent av innsatte under 25 år ikke fullført videregående opplæring. Samtidig viser rapporten at 55 prosent av dem ønsker å få seg en utdanning.