• Norge bør få egnede lovbestemmelser for å avverge terror, sier tidligere nestleder for Overvåkingspolitiet, Stein Ulrich.

Ulrich sier til Aftenposten at en rekke hull i det norske lovverket gjør Norge til et tryggere land for hvilende terrorceller enn andre vestlige land.

— Romavlytting og andre ekstraordinære etterforskningsmetoder må tillates selv ved svak mistanke for å forebygge terrorangrep, ellers risikerer man at intet skjer før det er for sent. Dessuten bør det som nå er straffefri forberedelse til terrorangrep gjøres straffbart, for eksempel planlegging av massedrap ved bruk av skytevåpen, sier Ulrich.

Ulrich påpeker at norsk lov mangler hjemler for å gripe inn på forhånd med avvergende tiltak mot terrorisme, fordi det etter norsk lov ikke alltid er straffbart å forberede et terrorangrep. Dessuten er kravene til bevis for å foreta romavlytting blitt skjerpet.

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på behovet for nye politimetoder i forebyggelse av terror, spionasje og organisert kriminalitet. Utvalget har frist til neste år.