Utvalget foreslår å etablere et eget sikkerhetsfengsel med kapasitet til 100 innsatte, fordi de tror tallet på de spesielt farlige fangene vil øke i tiden framover, skriver Dagsavisen.

Flere norske fengsler har i dag egne avdelinger for de farligste fangene, som det er brukt flere millioner kroner på å ruste opp de siste årene. Men disse avdelingene er ikke sikre nok for framtidens fanger, slår et arbeidsutvalg fast i sin rapport som er overlevert Justisdepartementet.

Rapporten er en av flere som skal danne grunnlaget for departementets arbeid med en ny stortingsmelding om Kriminalomsorgen.

Brutalt

I Norge har det de siste årene flere ganger blitt avslørt at innsatte har planer om brutale rømningsforsøk. Sverige opplevde i 2004 fire rømningsforsøk med bruk av våpen og gisselsituasjoner.

– For å forhindre slike ekstreme situasjoner foreslår vi å bygge et nytt fengsel med høy sikringsgrad, sier leder av utvalget, Finn Grav. Han er seniorrådgiver i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet, med ansvar for sikkerhet.

Bedre forhold

– Dersom vi samler alle de negativt sterke innsatte på ett sted, kan vi ha bedre sikring utad, som gjerder og annet. Da kan de innsatte ha større frihet inne enn i dag, fortsetter Grav.

Et eget høyrisikofengsel vil også kunne bedre forholdene for de andre innsatte. Medfanger vil kunne slippe vold og trusler, og innsatte med høy status vil i mindre grad kunne utnytte «svakere» innsatte eller rekruttere dem til kriminelt arbeid, heter det i rapporten.