I går holdt lederen av utvalget, Trond Bakkevig sin aller siste orientering til Kirkemøtet på Lillehammer før stat/kirkeutvalget legger frem sine forslag i begynnelsen av mars neste år. Deretter ønsker utvalget at den sendes ut på høring i alle landets menigheter før den behandles på Kirkemøtet, som holdes i Bergen i november neste år.

Store endringer

Etter det Bergens Tidende kjenner til, ligger det an til store endringer i forholdet mellom kirke og stat, dersom Bakkevigutvalgets forslag blir fulgt opp.

Utvalget vil trolig foreslå at Den norske kirke skal bli en selvstendig folkekirke som uten innblanding fra staten. Den skal selv utnevne sine biskoper og proster, styre sin egen økonomi og være felles arbeidsgiver for alle grupper kirkelig ansatte. I dag er bispedømmerådene arbeidsiver for prestene, kateketene og diakonene på statlige budsjetter, mens de kirkelige fellesrådene er arbeidsgiver for kirketjener, organister og andre ansatte med lønn bevilget fra kommunene.

Utvalget går trolig også inn for å lovfeste at alle Kirkens medlemmer har rett til dåpsopplæring, og det kan bli endringer i ansvar og myndighet for både menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkerådet.

Lovfestet kirke

Men stat/kirke-utvalget er samtidig opptatt av å bevare de kulturelle og samfunnsmessige båndene til staten. Blant annet kan det bli aktuelt å foreslå en egen lov som sikrer at Norge skal ha en selvstendig og fri evangelisk luthersk folkekirke. Gjennom en slik lov vil man opprettholde et formelt bånd mellom kirke og stat. Dette betyr at staten i så fall må avklare hvilke rettigheter Den norske kirke skal ha i forhold til staten, og hvilken politikk staten skal føre i forhold til religion og livssyn.

Det er også sannsynlig at man foreslår at Kirkens økonomi skal sikres gjennom rammeoverføringer fra staten eller gjennom en egen kirkeskatt eller livssynsavgift over skatteseddelelen.

Innstillingen klar i mars

Innstillingen om forholdet mellom stat og kirke vil bli lagt frem i begynnelsen av mars neste år. Dette sa lederen i den kirkelige stat/kirke-kommisjonen, Trond Bakkevig på Kirkemøtet tirsdag. Han avviste alle spekulasjoner om at konklusjonen alt er klar.

— Jeg vil verken avkrefte eller bekrefte slike spekulasjoner. Men vi er ennå ikke i mål med vårt arbeid. Hver for oss begynner vi å trekke konklusjoner. Mer og mer er vi blitt oss bevisst at de enkle enten-eller-svar ikke eksisterer i arbeidet med disse spørsmål, sa han.

Bakkevig la til at han håper stat/kirke-rapporten blir sendt ut til høring i alle landets menigheter før den legges frem på neste Kirkemøte, som skal holdes i Bergen om ett år.