Det var barn og familieverdier som sto i fokus første dagen på KrFs landsmøte. Med familieverdier mener KrF blant annet nei til abort, ja til kontantstøtte, økt pappaperm, og nei til at homofile får adoptere.

Partileder Dagfinn Høybråten begrunnet det siste slik:

— Aps Karita Bekkemellem Orheim er enig med oss at det er bra med kvinner i bedriftene, i politiske organer, at det er kvinner og menn i barnehage og skole. Om nødvendig bruker vi kvotering. Men når samfunnet skal hjelpe barn til å få foreldre, da skal det ikke brukes kvotering. Det får ikke jeg til å henge sammen, sa han, og fikk stor applaus fra landsmøtesalen.

I stedet for å gjøre som det ble gjort fra podiet på Aps landsmøtet, der det ble ropt «fagforeningen, fagforeningen, fagforeningen», ropte Høybråten «barna, barna, barna».

Barne- og familieminister Laila Dåvøy var svært tilfreds med at Høybråten hadde fokus på hennes arbeidsfelt.

I fjor ble det opprettet tilbud i 17 kommuner om gratis samlivskurs for par som fikk sitt første barn. I år utvides tilbudet til 150 kommuner.

Høybråten lover det skal bli landsdekkende fra årsskiftet.

Han lover også at tenåringsforeldre skal få tilbud om gratis veiledning.

I tillegg til disse kursene har Barne- og familiedepartementet startet egne samlivskurs for foreldre med funksjonshemmete barn. Kursene startet for to år siden i samarbeid med Modum samlivssenter.

Også enslige foreldre til funksjonshemmete barn har etterspurt slike kurs.

— Vi sliter jo enda mer, refererer Dåvøy, før hun legger til:

— Jeg vil be Modum om å spesialtilpasse et kurs for enslige med funksjonshemmete barn.

Hun sier det ikke skal bli noe problem å finansiere dette. Det er allerede bevilget syv millioner til kurs for funksjonshemmete i år, tre millioner mer enn året før.

— Er det aktuelt også å la enslige foreldre gå på samlivskurs?

— Nei. For disse har vi foreldreveiledningskurs.

Dåvøy varsler også at departementet vil samarbeide med den frivillige organisasjonen Home Start Familiekontakt om å gi familier med funksjonshemmete barn en langvarig avlastningshjelp. Departementet vil bruke to millioner kroner på dette.