– Ja til arbeidsinnvandring, men nei til sosial dumping. Dette er utfordringen vi står overfor, og den utfordringen må vi ta, sier arbeids— og inkluderingsministeren til Adresseavisen.

Han mener Norge ikke kan klare seg uten en betydelig arbeidsinnvandring i årene som kommer. Hanssen har imidlertid ingen formening om hvor stor arbeidsinnvandringen kan bli fra Romania og Bulgaria. I første omgang blir omfanget neppe stort, men han utelukker ikke at det kan bli en viss tilstrømning. Årsaken er at levekårsforskjellene mellom de to landene og Norge er enda større enn forskjellene mellom Norge og de baltiske landene.

– Derfor har disse arbeiderne enda mer å tjene på å jobbe her, selv om de skulle bli utsatt for sosial dumping, sier Hanssen.

Ministeren understreker at dette er hans personlige oppfatning, og at spørsmålet ennå ikke er diskutert i regjeringen.

– Jeg gjør det bare klart at dette er min holdning, og at jeg som arbeids- og inkluderingsminister vil gå inn for å gi de to landene de samme rettighetene som de andre EU-landene fra øst fikk i 2004, sier Hanssen.

Forutsetningen for å tillate økt arbeidsinnvandring er å lykkes i kampen mot sosial dumping. Fra 1. desember får Arbeidstilsynet nye virkemidler som gjør at inspektører kan stanse arbeid og gi pålegg om tvangsmulkt til alle selskaper som driver i Norge. Hanssen vil også se nærmere på andre tiltak.