KrF-leder Dagfinn Høybråten beskyldte mandag regjeringen for å vri seg unna problemene med organiserte omreisende tiggere og kriminelle. Utspillet kom etter at statssekretær Terje Moland Pedersen uttalte at et forbud mot tigging ikke vil løse problemet med vinningskriminalitet.

Overfor NTB lister Høybråten opp tre områder han mener regjeringen må rette innsatsen mot: Internasjonalt samarbeid, gjennomgang av lovverket, og sosialpolitiske tiltak.

— Høybråten er dårlig orientert om hva regjeringen og justisministeren gjør og har gjort, sier Pedersen etter å ha hørt Høybråtens forslag.

Han mener alle tiltakene til KrF-lederen allerede er iverksatt, eller er i ferd med å bli det.

Samarbeid med Romania

— Generell tigging må håndteres for seg, sier han. Politiet har allerede de hjemlene de trenger for å vise bort tiggere som bruker aggressive metoder. Og der det er sammenheng mellom tigging og tyverier må problemet løses gjennom godt politiarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

— Vi kan ikke oppfinne nye metoder hver gang det komme en ny befolkningsgruppe og begår kriminalitet her i landet, sier Moland Pedersen.

Han understreker at Norge allerede deltar i internasjonale politisamarbeid som Europol og Eurojust. Det er også inngått samarbeidsavtaler med Bulgaria, Romania og de baltiske landene.

Men statssekretæren er enig i at det internasjonale samarbeidet må intensiveres. Han tror det kan bli aktuelt å hente rumenske politifolk til Norge, eller sende norske politifolk til Romania for å utveksle kunnskaper.

— Vi har god dialog med landene som disse personene kommer fra. Justisministeren og jeg har vært i Romania og diskutert saken med myndighetene der, sier Pedersen.

Kommer fra ett område

Ifølge statssekretæren er problemet godt kjent både i Romania og andre land. Mange av tiggerne og de organiserte tyvene kommer fra ett bestemt område i Romania.

— Vi vet godt hvor de kommer fra, sier han.

Romania ble medlem av EU i 2007, men Pedersen tror ikke dette er årsaken til økningen i kriminalitet begått av rumenere. Romania er ikke medlem av Schengen, og det er i prinsippet like lett eller vanskelig for rumenere å reise til Norge som det var før EU-medlemskapet.

— Vi har hatt lignende runder med folk fra Polen og Baltikum, men dette skjedde også før disse landene ble med i Schengen-avtalen.

— Dette er et uttrykk for at velstanden øker i samfunnet, også blant de svakere gruppene. Det er lettere og billigere å reise, og da reiser også de som ikke har edle hensikter, sier han.

Justisminister Knut Storberget mener problemene med organiserte tiggere og tyveribander må løses med godt politiarbeid.
Morten Holm/Scanpix (arkivfoto)