I dag er det ikke tillatt å selge nikotinholdige legemidler i vanlige butikker. Slike legemidler skal kun selges på apotek.

En slik nyordning vil være særlig viktig for Nord-Norge, siden landsdelen har flest røykere og det ofte er langt til nærmeste apotek.

— Å flytte salget av røykeavvenningsmidler ut av apotekene og inn i butikkene vil hjelpe flere med å stumpe røyken, sier direktør Liv Urdal i Statens tobakksskaderåd til NRK.

Urdal håper å gjøre disse legemidlene like tilgjengelig som sigaretter.

— Nikotinerstatningsprodukter bør selges overalt hvor det selges røyk, sier Urdal.

NTB