Det går fram av en undersøkelse Adresseavisen har foretatt. 750 småbarnsforeldre fra Midt-Norge deltok i spørreundersøkelsen. 43 prosent sier at det bør innføres et forbud mot røyking i privatboliger i Norge.

De er dermed på linje med Verdens helseorganisasjon (WHO), som i fjor høst ba norske myndigheter vurdere å innføre en lov som beskytter barn mot røyking hjemme. Departementet sier imidlertid nei

— Det er neppe aktuelt med et direkte røykeforbud i private hjem eller i bil. Dette er krevende fordi det dreier seg om den private sfære, i tillegg er det vanskelig å håndheve, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i helse- og omsorgsdepartementet.

Jussprofessor Asbjørn Kjønstad, mannen som førte røykeloven i pennen, mener imidlertid at tiden er overmoden for å innføre røykeforbud på hjemmebane.

— Vi bør begynne med barnerommet og bilen. Friheten til barn som er ubeskyttet må være viktigere enn friheten for dem som skader barna, sier Kjønstad.

— Det er ikke nødvendig med store politistyrker. Min oppfatning er at man i første omgang skal vedta dette, slik at det blir en klar norm i samfunnet at røyking hjemme og i bil med barn til stede ikke aksepteres. Da regner jeg med at nesten alle vil slutte med røykingen i barns nærvær, sier jussprofessoren.

Ønsker du deg røykeforbud i norske privatboliger? Si din mening.