I dag er det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler 158 gram per kilometer. I 2006 var tilsvarende utslipp 177 gram.

For å få flest mulig til å kjøpe miljøvennlige biler, har regjeringen tatt i bruk avgiftspolitikken. Slagvolumkomponenten til engangsavgiften er allerede erstattet med en CO2-komponent for å gjøre de miljøvennlige bilene billigere enn biler som forurenser mye.

Det nye klimamålet ble mandag presentert av miljø— og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) blant seks ulike miljøvennlige biler.

– Skal være et foregangsland

– Norge skal være et foregangsland, slo begge statsrådene fast.

Navarsete sa at det nye målet om reduksjon av utslippene av CO2-gasser er et viktig steg i å bli best.

– Det er viktig å få ned utslippene fra veitrafikken fordi de utgjør 20 prosent av de totale utslippene av CO2, sier Navarsete.

Hun sier også at det ikke bare handler om tiltak fra myndighetenes side.

– Innsatsen til hver enkelt bilfører er viktig for å få en renere biltransport. Det handler blant annet om å velge en bil med gode miljøegenskaper og å effektivisere kjørestilen slik at utslippene blir minst mulig, sier samferdselsministeren.

– Bedre enn EU

Hun hevdet at Norge nå tar syvmilssteg i å redusere bilutslippene og ligger i front i europeisk sammenheng.

EU-kommisjonen har foreslått å innføre et krav til bilindustrien som tilsvarer målet som regjeringen nå har gått inn for, men ifølge samferdselsministeren kan det ta flere år før et EU-regelverk er på plass.

– Vi vil være i forkant av denne utviklingen. Derfor vil vi legge til rette for et marked for mer miljøvennlige biler, samtidig som vi ønsker å være en pådriver i Europa i dialogen mellom myndigheter og bilindustri for å få mer miljøvennlige kjøretøy på markedet, sier Navarsete.

NYE MÅL: Bilparken må slippe ut mindre CO2, krever samferdselsminister Liv Signe Navarsete og miljøvernminister Erik Solheim. Mandag presenterte de nye mål for reduksjon av klimagassutslipp fra nye biler.
Holm, Morten