Det sitter rundt 7500 folkevalgte i styrene i landets 2.300 kommunale selskaper. Ingen har oversikt over hvor mange formannskapsmedlemmer og rådmenn det dreier seg om, men bare innenfor de 30-50 kommunale avfallsbedriftene er det 48 ordførere og åtte rådmenn, ifølge tall fra Norsk Industri.

Et lovforslag Kleppa sender på høring onsdag skal begrense de folkevalgtes muligheter til å havne i dobbeltroller. Går loven gjennom, blir det også økt innsyn i styringen av selskaper som eies av kommuner eller fylkeskommuner, skriver Aftenposten.

Vanlige kommunestyremedlemmer skal fortsatt kunne sitte i styrene, men det vil ikke lenger være mulig for folkevalgte å vedta årsbudsjett i det kommunale vannverksstyret med økning av vannavgiften, for deretter å behandle økningen av vannavgiften i kommunestyret. Heretter vil styremedlemmer være inhabile i kommunestyret i alle saker som vedrører selskapet de har styreverv i.

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) sier at poenget er å skape like mye åpenhet i kommunale selskaper som om virksomheten er en sektor i kommunen.