— For mange i distriktene kan varer fra Vinmonopolet være vanskelig tilgjengelig. Da kan en polbuss være løsningen. Men vi ønsker jo ikke en slik ordning for at folk skal drikke mer, sier fylkesleder Morten Trevland i Vestfold Sp til Nationen.

Trevland sammenligner polbussen med de eksisterende bokbussene, og mener ordningen kan komme istedenfor små polutsalg i bygdene. Han mener også bussen kan være med på å stanse hjemmebrenning og illegal omsetning av sprit.Informasjonssjef Jan Egil Aase i Vinmonopolet er ikke avvisende til forslaget.

— I utgangspunktet synes jeg forslaget har interessante sider. Vi har åpenbart en utfordring i å øke tilgjengeligheten i enkelte deler av distrikts-Norge. Spørsmålet er om det er økonomisk å drive polbusser, og om det er sikkert nok i forhold til for eksempel ran, sier Aase. NTB