Han har allerede foreslått for Emballasjeretur AS — tidligere Norsk Returkartong - en ordning der forbrukerne får 2 kroner i pant per enhet de leverer tilbake.

— Problemet med dagens innsamling av kartonger er at den er dyr, og at den dessuten ikke premierer dem som er flinke til å sende kartongene i retur, sier Bye til NTB. Returen er dessuten lav sammenlignet med returen av panteflasker. (95 mot under 60 prosent).

Statens forurensningstilsyn (SFT) er åpen for en panteordning dersom bransjen selv legger til rette for det. Emballasjeretur AS, som får inn kartong- og plastemballasje fra hele landet, mener en slik ordning vil bli for dyr.

Fjernet fritaket Fra 1. januar har regjeringen fjernet fritaket for miljøavgift på emballasje for melk og juice. Miljøavgiften er i utgangspunktet 1,13 kroner for hver kartong som sendes ut på markedet, men reduseres i forhold til returprosenten på landsplan. Returprosenten er nå 60 prosent i gjennomsnitt for hele landet, og miljøavgiften blir dermed 45 øre for hver kartong.

Ordningen straffer innbyggerne i renovasjonsområder som er flinke til å sende kartonger i retur.

— I stedet for å straffes, burde våre kunder belønnes for at de er miljøbevisste og er med på å gjenvinne drikkekartong, sier Olav Bye.

For renovasjonsselskapene vil det utvilsomt bli stadig vanskeligere å motivere abonnentene til å skylle og brette kartonger, etter hvert som regjeringen øker miljøavgiften. Det er derfor Bye ønsker seg en panteordning, som direkte premierer dem som returnerer kartongene.

— Teknisk er dette ikke noe problem å få til. Alle kartongene er utstyrt med strekkoder, så dette kan gjøres via en automat som for tomflasker, sier Bye.

Tomflasker Seksjonssjef Kari Aa i avfallsseksjonen i Statens forurensningstilsyn (SFT) sier til NTB at en panteordning må bransjen selv ta stilling til.

— Panteordningen for tomflasker gir en retur på 95 prosent av flaskene, og dermed blir det ingen miljøavgift, sier Aa.

Markedssjef Kari-Lill Ljøstad i Emballasjeretur AS sier til NTB at en panteordning ikke har vært et aktuelt alternativ nå. Dette ble vurdert ved oppstart av returordningen i 1994. En panteordning ville bli langt dyrere enn dagens returløsning.

— Det rimeligste er å få folk til å sortere ut juice- og melkekartongene, og sende dem i retur sammen med papiravfallet, sier hun.

Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV), som har bakgrunn i Miljøheimevernet, ser innsigelsene som kommer mot en ordning som ikke premierer de flinke i miljøarbeid godt nok. Han sier til NTB at han vil være positiv til alle gode ordninger som premierer miljøarbeidet, og er åpen for løsninger som panteordning og differensiert miljøavgift. (©NTB)