I alt 33.300 barn mottok tiltak i løpet av 2001. Barneverntiltakene har økt med 4,4 prosent i forhold til året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Åtte av ti barn mottok bare hjelpetiltak, som besøkshjem, støttekontakt eller barnehage. Drøyt 6.200 barn var under omsorg av Barnevernet i 2001. Av disse var 83 prosent plassert i fosterhjem.

Barne— og familieminister Laila Dåvøy er bekymret over utviklingen.

Hun sier til NRK at Norge blir nødt til å legge om hele barnevernet.

— Det som er det aller, aller dyreste samfunnsøkonomisk, er nettopp å komme inn så sent at man kanskje må skaffe en institusjonsplass til barna, fremfor å hjelpe på et tidligere tidspunkt. Jo færre vi får på institusjon, jo flere kan vi hjelpe på et tidligere tidspunkt, sier Dåvøy.

Selv om det har vært en økning i barnevernstiltak i alle aldersgrupper, er veksten størst blant de såkalte ettervernsklientene i alderen 18-22 år. Statistikken viser at denne gruppen steg med 9 prosent i løpet av fjoråret. Halvparten av dem hadde plass i fosterhjem eller institusjon.

I gjennomsnitt mottok 23 per 1.000 barn under 18 år barnevernstiltak i 2001, men det er store forskjeller mellom fylkene. I Østfold var det 29 klienter per 1.000 barn, mens det tilsvarende tallet i Akershus og i Sogn og Fjordane var 18 klienter.

(NTB)