— Oppvarming med olje står for 14 prosent av det totale klimautslippet i kommunen. Dette utslippet har vi lyst til å gjøre mye mindre, sier prosjektleder Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

12. september lanseres kampanjen. På nettstedet oljefri.no skal interesserte kunne sende direkte spørsmål til installatører av klimavennlig oppvarming og få anbud tilbake.

— Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for folk å få erstattet oljefyren sin, blant annet ved å forkorte veien mellom forbruker og installatør, sier Østerbø.

Foreløpig har kommunen ingen tilskuddsordninger for dem som skifter til varmepumpe eller pelletskamin. De som har gamle vedovner kan imidlertid få «vrakpant» eller støtte til å erstatte dem. Østensen jobber nå for å få utvidet tilskuddsordningen til å gjelde oljefyr.

Klimasjef i kommunen Eva Britt Isager er ikke avvisende

— Økonomisk støtte er et av tiltakene vi jobber med, men det må jo først vedtas politisk, sier hun.