— Jeg synes tanken høres god ut, men det jeg er bekymret for er alle dem som sliter med teorien. Det er mange som legger seg i selen for å lære, men som ikke klarer det, sier fylkesleder Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland.

Han håper myndighetene i stedet vil prioritere å få på plass obligatorisk teoriopplæring på kjøreskolene.

— Dette ble fjernet for noen år siden. Når vi nå har sett over lang tid at strykprosenten er svært høy, bør en innføre teoriopplæringen igjen. Da får du forklart ting bedre, og du kan spørre om ting dersom det er noe du lurer på. Det er svært kompetente folk på kjøreskolene som kan bistå her, sier Aase.

Fylkeslederen sier det er svært viktig å styrke den teoretiske opplæringen.

  • Det er jo helt grunnleggende for å bli en god sjåfør. Du må vite hva skilt betyr, og hva god kjøreatferd er, teorien er jo basisen for alt.

Forsikringsbransjen håper derimot at forslaget blir innført.

— Alt som kan bidra til at ungdommer lærer raskere og bedre ser vi positivt på, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring.