-Kringkastingssjef Einar Førdes antydning om å flytte NRK fra Kulturdepartementet til Næringsdepartementet vil bare gi NRK en sleng fra den ene veikanten til den andre, framholder Lundby, som leder det nyopprettede senteret InterMedia ved Universitetet i Oslo.

-Dersom myndighetene skal holde sammen de kulturelle, tekniske og økonomiske sidene av medie-, tele— og IT-utviklingen, bør dette samles i et nytt departement for kommunikasjon, foreslår Lundby.NTB