• At de ulike sentralene selv bestemmer kravene til kjentmannsprøve, blir som å la bukken passe havresekken, mener Vestnorsk Transportarbeiderforbunds Jan Sivertsen.

BT har tidligere skrevet om avisens test som viste at ikke alle taxisjåfører er like godt kjent i Bergen.

— Hovedutfordringen er at sjåførene får ulik opplæring. De ulike sentralene legger vekt på ulike ting når de arrangerer kjentmannsprøver, sier Jan Sivertsen.

Han er organisasjonsarbeider og studieleder i Vestnorsk Transportarbeiderforbund.

Sivertsen mener at en nøytral instans, for eksempel Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), burde stå for grunnopplæringen, og at det enkelte selskapet kan drive ekstraopplæring.

— Vi, politiet og næringen burde sette oss sammen og lage en opplæringsplan, sier Sivertsen.

Det er Harald Mikalsen, driftsleder i Taxi1, enig i.

— Etter hvert som det kommer flere selskaper, hadde det vært greit med en felles prøve. I dag godkjenner vi kjentmannsprøver fra andre selskaper, men alle må ta et spesielt servicekurs hos oss.

Mikalsen sier at for Taxi1 er det viktigste å få kundene raskest og billigst fra A til B.

— Så får det heller våge seg om de ikke kjenner hver minste gatestubb. Men de skal vite hvilken bydel de skal til, sier han.

Konsulent Torbjørn Klausen i Hordaland politidistrikt, synes ordningen fungerer godt slik den er i dag. Det er politiet som er ansvarlige for kjentmannsprøven, men de kan velge å delegere ansvaret til de ulike drosjesentralene.

— Prøvene er noenlunde like, sier han.

— Det er ikke enkelt å ta kjentmannsprøven, og mange stryker første gangen.

Slik blir du taxisjåfør

  • Først må du bestå kjentmannsprøven. Du må ha 75 prosent score på den avsluttende prøven.
  • For å få politiets kjøreseddel, skal du ha god helse, god vandel og være skikket. Narkodommer, tyveri, vold og utukt kan skape problemer for deg.
  • Fylkeskommunenes samferdselsavdeling gir drosjeløyver. For å få drosjeløyve må du stille en økonomisk garanti på 75000 kroner og ha attest fra kemner og skattefut.
  • Før måtte du ha lang ansiennitet for å få eget drosjeløyve. Det er ikke nødvendig lenger. I Bergen har Norgestaxi fått 20 nye og omgjort 10 reserveløyver til faste det siste halvannet året.
  • Samferdselsavdelingen kan ta fra deg drosjeløyvet, for eksempel på grunn av økonomisk rot.
  • Politiet kan ta fra deg kjøreseddelen dersom helsen skranter, vandelen får seg en smell eller at selskapet mottar klager deg.

Kilder: Nestleder Rolf Rosenlund, nestleder i Hordaland fylkeskommunes samferdselsavdeling, Torbjørn Klausen, konsulent i Hordaland politidistrikt og Harald Mikalsen, driftsleder i Taxi1.

IKKE ENKELT: Det er ikke enkelt å være lommekjent i Bergen, heller ikke for drosjesjåfører. Mange stryker på kjentmannsprøven første gang.<p/>ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN