• Når landet blir inndelt i regioner, bør innbyggerne samtidig begynne å betale regionskatt på linje med kommuneskatten, mener fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

OLAV GARVIK

Hun understreker i samtale med Bergens Tidende at det likevel er viktig å unngå at de totale skattebyrdene ikke blir økt. Det er en absolutt forutsetning fra hennes side.

Når hun ønsker direkte beskatningsrett for de nye regionene, skyldes det at inntektsgrunnlaget etter dagens ordning med fylkeskommuner er altfor uforutsigbart. Skal det bli mer meningsfylt å være politiker på regionalt nivå, må det bli bedre samsvar mellom oppgavene og finansieringsmulighetene, mener hun.

Pionerenes skatteønske

— Det er nok å tenke tilbake på finansieringsproblemene da vi hadde ansvaret for sykehusene, og både i utdannings- og samferdselssektoren har det skurret fordi vi ikke har hatt kontroll med inntektssiden. Når de nye regionene får overført nye oppgaver fra staten, må det være en forutsetning at de folkevalgte får et totalansvar, sier Selsvold Nyborg videre.

Også pionerene som i 1975 kjempet frem ordningen med fylkeskommuner ivret for å få direkte beskatningsrett. Men de lyktes ikke. Stortinget vedtok at finansieringen av fylkeskommunen skulle skje ved at en viss del av kommuneskatten ble øremerket det nye forvaltningsnivået.

Tre i kraft fra 2010

Planene for å forlate dagens fylkeskommuner til fordel for større og dermed færre regioner tok mandag et nytt steg fremover, da KS la frem et konkret opplegg for omorganiseringen som kan tre i kraft fra 2010. Det betyr at dagens fylkestingsrepresentanter må fortsette to år utover valgperioden.

KS har ikke bestemt seg helt om det bør bli syv eller ni regioner, men hver av dem bør ha et folkevalgt regionting som får langt flere og viktigere oppgaver enn det nåværende fylkestinget.

Leder i KS, Halvdan Skard (A), sier til BT at det særlig er innenfor samferdselssektoren, nærings- og bygdeutvikling, miljøvern, kultur og videregående opplæring at de nye regionene bør overta oppgaver som i dag til dels er statlige. Også spesialisthelsetjenesten skal inn under folkevalgt kontroll i regionene, slik han ser det.

— Bør også ansvaret for sykehusene ligge på regionalt plan?

— Det har ikke KS tatt til orde for, sier han.

Selsvold Nyborg mener på sin side at det bør skje, «i hvert fall på litt sikt», for sykehusreformen har slett ikke vært vellykket. Det skyldes bl.a. at helseforetakene ikke er under folkevalgt kontroll, mener hun.

- Få opp farten!

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) ønsker også en ny regioninndeling med nye oppgaver, men har hittil vært negativ til å innføre et nytt folkevalgt organ, selv om hun vil ha vekk fylkestingene. Derimot ønsker hun å sette i gang en forsøksordning i 2007.

Dette protesterer både Halvdan Skard og Torill Selsvold Nyborg kraftig mot:

— Det er ikke nødvendig med flere forsøk. Vi har utredet nok, så nå bør Stortinget og regjeringen få opp farten! er oppfordringen fra KS-lederen.

— Nå er det brukt så mye tid og penger på utredninger at det får sannelig holde, sier Selsvold Nyborg.