En midlertidig lov om tvang, som ble innført i 1999, førte til mindre maktbruk mot denne gruppen. Sosialministeren mener en permanent lov vil styrke rettssikkerheten.

— Tvang er en absolutt siste utvei. Det er av og til nødvendig å beskytte de psykisk utviklingshemmede som er aggressive og voldelige og som skader seg selv. Vi har sett at ved å regulere dette så får vi også kontroll med bruk av tvang, og regelverket gir mindre tvang, sier Schou til NRK.

Tvang mot psykisk utviklingshemmende har vært svært omstridt. Men i erkjennelse av at maktbruken eksisterte bestemte Stortinget seg for å regulere bruken gjennom lovverket på 90-tallet.

Loven trådde i kraft i januar 1999, og gjelder midlertidig ut 2003. Erfaringene fra prøveprosjekt har imidlertid vært så positive at Schou nå sender forslag til en permanent lov ut på høring.

Både pårørende og helsearbeidere ønsker en slik lov velkommen.

(NTB)