Dermed kan trolig to kristne organisasjoner med hovedbase på Vestlandet, forberede ekteskap etter over 100 år som selvstendige misjonsbevegelser.

Generalsekretær Karl Johan Hallaråker i Indremisjonsforbundet sier til Bergens Tidende at han er åpen for fusjonssamtaler med Indre Sjø, som Den indre Sjømannsmisjon gjerne omtales som blant kristenfolket. En eventuell sammenslåing vil bli behandlet på generalforsamlinger i begge organisasjoner sommeren 2005.

Indre Sjø har i flere år slitt med millionunderskudd, gjeld og sterk nedgang i frivillige foreninger. Organisasjonen driver sitt evangeliske arbeid blant fiskere og sjøfolk langs hele Norskekysten.

Indre Sjø driver også misjonsbåten «Elieser 6» og den svært verdifulle prakteiendommen Oslo Sjømannskirke på Bygdøy i Oslo. En forutsetning for sammenslåing, blir trolig at Indremisjonen vil ta vare på Indre sjøs særpreg.

Et utvalg i Den indre Sjømannsmisjon la for kort tid siden frem en innstilling, der man anbefaler at det innledes samtaler med Indremisjonsforbundet om helt, eller delvis sammenslåing.

Sist helg vedtok landsstyret å be utvalget fortsette sitt arbeid, og både innlede samtaler om samarbeid eller sammenslutning, og å vurdere konsekvensene av å fortsette som egen organisasjon. Landsstyret understreker at den økonomiske situasjonen for Indre Sjø der svært alvorlig.

Den indre Sjømannsmisjon flyttet for et par år siden sitt hovedkontor fra Bergen sentrum til Søre Bildøy i Fjell kommune. I forkant av dette solgte man også unna den store bygården Fiskarheimen i Bergen for å nedbetale gjeld.

Nå leier man nå hovedkontor nettopp hos Indremisjonsforbundet. Neste skritt kan altså bli helt eller delvis sammenslåing av de to kristne organisasjonene, som til sammen hadde budsjetter på 45 millioner kroner i fjor.