Det er stort sett alt marketingdirektør Christian Hingelberg i Mols-Linien AS i Ebeltoft vil si. Han har ikke fått verken muntlig eller skriftlig bekreftelse på at rederiet har fått konsesjon til å drive hurtigferge Bergen — Stavanger.

— Som du skjønner, så er det altfor tidlig å uttale seg. Vi kjenner ikke konsesjonsvilkårene eller andre ting myndighetene eventuelt forlanger av oss.

Stor markedsundersøkelse

— Det første vi skal gjøre når vi har fått offisiell melding er å sette i gang en større markedsundersøkelse og kartlegge mulige havneforhold i Bergen og Stavanger. Vi vil også ha en norsk partner på drifts- og eiersiden, sier Hingelberg.

I dag driver Mols-Linien flere typer ferger, så vel hurtigferger som konvensjonelle ferger. Den ene typen som vurderes mellom Bergen og Stavanger er en hurtigferge som tar 110 personbiler og den andre 220 biler.

Begge fergetypene gjør ifølge Christian Hingelberg rundt 40 knops fart, tilsvarende mellom 75 og 80 kilometer i timen.

Skipsreder Chris Brøvig stiller seg undrende til at det nå er gitt konsesjon til Mols-Linien AS.

Første parallellkonsesjon

— Det betyr at det nå er gitt landets første parallellkonsesjon i en slik sak. Samferdselsdepartementet har tidligere overlatt til Hordaland fylkeskommune å avgjøre spørsmålet, og de har sagt nei til mer enn en konsesjon, sier Chris Brøvig i G. C. Brøvig & Partners AS i Oslo.

Brøvig sitter på den første konsesjonen som ble gitt Bergen-Stavanger, men har inntil nå ikke startet.

Opprinnelig var Mols-Linie AS Brøvigs samarbeidspartner i fergeprosjektet. Så vidt BT kjenner til, går Brøvigs frist for oppstart ut 29. november.