Gevinsten skal brukes til å gjøre skoledagen lengre for alle elever. Forslagsstiller Arne Sortevik ser for seg to timer ekstra per dag på alle klassetrinn. Frp vil også vurdere innføring av et skolemåltid i forbindelse med at den obligatoriske skoledagen utvides.

Vil ha mindre innvandring

Frp går inn for en midlertidig stans i all «ikke-vestlig» innvandring. Frps Øystein Hedstrøm begrunner dette med de problemer som har oppstått med integrering. Pausen i innvandringen skal brukes til å forsterke innsatsen for å integrere innvandrere i det norske samfunn. Den midlertidige stansen inkluderer familiegjenforening.

Gjenvalg for nestformenn

Nestformennene Siv Jensen og John Alvheim ble begge gjenvalgt for to nye år uten motkandidater. Også sentralstyrevalgene foregikk uten motkandidater. Åse Schmidt fra Vest-Agder ble gjenvalgt. De to nyvalgte i landsstyret er Torgeir Høien fra Rogaland og Ulf Leirstein fra Østfold.