Ifølge statsråden vil skipsfartens betydning som forurenser øke med utslipp som gir sur nedbør og partikkelforurensning.

Hun mener derfor at næringen må ta et sterkere ansvar for å redusere utslipp fra dieselmotorer og klimagasser i tillegg til utslipp av ballastvann.

Bjørnøy åpnet onsdag Rederiforbundets miljøseminar.

– Forum for miljøvennlig skipsfart skal være en møteplass for bedre dialog mellom næringen i bred forstand og myndighetene. Et slikt forum vil gi en felles plattform for utvikling og gjennomføring av internasjonalt regelverk gjennom miljøvennlig teknologi, sa hun.