Kunnskapsministeren vil at lærerne skal bli bedre til å evaluere elevene og gi rettferdige karakterer, melder Nettavisen.

– Det skal derfor iverksettes en tiltakspakke på nasjonalt nivå som samlet sett skal bidra til et klarere regelverk, økt vurderingskompetanse på alle nivåer, en mer faglig relevant og rettferdig vurderingspraksis og bedre system for dokumentasjon av underveis— og sluttvurdering av elevene, heter det i et brev fra Djupedal til Utdanningsdirektoratet.

Djupedal mener at lærerne trenger mer hjelp til å evaluere elevene.

– Noe av det mest krevende for lærere er å gi motiverende tilbakemeldinger til elevene sine. Vi vil legge mer vekt på individvurdering for å styrke elevenes motivasjon. Tidligere utdanningsminister Kristin Clemet forsømte denne biten. Det holder ikke å sette et smilefjes på en prøve, fordi det forteller ikke hvordan eleven kan bli bedre, sier Djupedal.

Fra høsten vil alle elever fra femte til åttende klasse bli prøvd i norsk og matematikk. Prøveformen vil ligne på den amerikanske modellen, med svaralternativer.

– Prøvene blir et verktøy for skolene, og de skal ikke brukes til å rangere skoler, sier Djupedal.

Skolen, lærerne, foreldrene og elevene får vite prøveresultatene. Media skal også få tak i resultatene.

Lærerne skal videre få hjelp til sitt daglige arbeid med gratis verktøy på nettet, slik at de kan se hvordan klassen ligger an i forhold til pensum.

– En lærer i historie i niende klasse kan da gå inn på våre nettsider og hente ned en kartleggingsprøve som han kan bruke i timen, sier Djupedal.

Nielsen Rune