Tungesvik mener det er på høy tid å revidere reglene. KrF-mannen viser til sitt eget arbeid med ofre for overgrep.

— Man skal være klar over at det finnes folk som kan gå til anmeldelse av ren hevnlyst eller fordi de har karaktertrekk at de ser på det å anmelde noen som en lettvint sak. I mitt arbeid har jeg erfart at en del personer er blitt anmeldt og uthengt uten at det var grunnlag for det, sier han.

— Derfor mener jeg at det bør være et minimumskrav at vedkommende er siktet eller tiltalt før partiet skal gå til det skritt å ta fra et partimedlem alle verv. Først når politiet har fått gjort en jobb bør man gå til slike drastiske skritt. Hva om det var en av KrFs statsråder som ble anmeldt? Skulle han gå av på første vink? spør Tungesvik.

— Dersom en KrF-politiker blir anmeldt for overgrep, så vil mange sette store spørsmålstegn ved hans troverdighet. Hvordan vurderer du det?

— Her må vi ta utgangspunkt i vår rettspraksis. Man er uskyldig til de motsatte er bevist.

— Men man er jo fortsatt teknisk sett uskyldig selv om man er siktet?

— Det er iallfall vesentlig større tyngde i en siktelse enn en anmeldelse.

Tungesvik har stor tro på at reglene vil bli endret når partiet tar dem opp til diskusjon i november.

Han oppfordrer folk til å slutte opp om partiet.

— Mange er nok blitt usikre på KrF etter det som har skjedd. Men når en venn er i nød, trenger han oss mer enn noen gang. Det gjelder også KrF.

Tungesvik håper likevel at partiet på en eller annen måte skal greie å komme styrket ut av det som har skjedd.

— Jeg ser ikke bort fra at dette kan føre til at folk ser på KrF som et mer alminnelig parti enn før, med mennesker med alminnelige svakheter.

— Hva synes du om at disse kvinnene har fortalt om det de mener er overgrep?

— Det er deres fulle rett. Føler de seg krenket så bør de ta det opp.

VIL HA NYE KRAV: Hans Olav Tungesvik mener det bør være et minimumskrav at vedkommende er siktet eller tiltalt før partiet skal gå til det skritt å ta fra et partimedlem alle verv.<br/> ARKIVFOTO: ROBERT BRÅTHEN