Merket kan bli en rød P for å markere at sjåførene er i en prøveperiode, og dette kan komme til å gjelde for ungdom mellom 18 og 24 år med førerkort.

— Jeg tror at en slik merking kan bidra til to ting: At unge sjåfører tenker gjennom at de ikke er verdensmestre i trafikken. Og at andre trafikanter tar litt mer hensyn til en bil med et slikt merke, sier Navarsete til VG.

Bare ti prosent

Hun viser til at ungdom mellom 18 og 24 år er med i 25 prosent av trafikkulykkene til tross for at de utgjør bare 10 prosent av befolkningen.

Om ordningen blir vedtatt, vil ungdom få en anmerkning i førerkortet som viser at de har plikt til å kjøre med et symbol på bilen.

Statens vegvesen skal vurdere forslaget, og når Navarsete får deres råd i saken, satser hun på en rask avgjørelse.

Symbolpolitikk

Borghild Tenden (V), nestleder i Stortingets transport og kommunikasjonskomité mener at forslaget fra Navarsete er symbolpolitikk.

– Trafikksikkerhet er for viktig til å bruke tid og krefter på dette forslaget. Ulykker blant unge bilførere er meget alvorlig. Derfor må vi konsentrere oss om tiltak som gir resultater, sier Tenden og viser til Venstres tipunktsplan for bedre trafikksikkerhet.

– Jeg er også imot forslaget fordi unge bilfører kan føle seg stigmatisert og mistenkeliggjort av veimyndighetene gjennom en slik ordning. Dette kan gjøre det vanskeligere å komme i dialog med ungdommen for å minske risikoatferd. Hvis de opplever seg stemplet som annenrangs bilførere, kan det ha motsatt virkning, sier Tenden

Hva synes du om forslaget fra Navarsete? Kommenter her!