Organisasjonen Norsk Ved mener bedre statlige rammevilkår for vedproduksjon og vedfyring kunne gitt norske forbrukere mindre prishopp på strømregningen.

Over 1,2 millioner norske husholdninger har mulighet for vedfyring. Norsk Ved, som representerer 4.000 norske vedprodusenter, etterlyser stimuleringstiltak som kunne gitt mer ved på markedet og redusert etterspørselen etter strøm.

— Vedproduksjonen kunne ha vært langt større her i landet, med store nyttevirkninger både for samfunnet og for den enkelte. En slik økning i varmeenergien fra ved krever imidlertid at statlige myndigheter kommer på banen og sørger for bedre rammebetingelser for vedfyring, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen til Nationen.

Han mener at utfasing av gamle vedovner til fordel for nye, varmeeffektive ovner er et enkelt tiltak for å øke varmemengden for bioenergi i norske hjem.

Organisasjonen har beregnet at overgang til nye ovner kunne ha tilført landet rundt én milliard kilowattimer uten å bruke en vedkubbe mer enn i dag. Dette tilsvarer strøm til 100.000 eneboliger. Norsk Ved ønsker samme støtteordninger for nye vedovner som for pelletsovner og varmepumper, et tiltak regjeringen gikk til valg på i fjor.

— Foreløpig later det til at velgerne må vente en god stund på en slik ordning, sier fagsjefen.