— Jeg er absolutt åpen for at vi nå drøfter dette spørsmålet nærmere, sier Smith til Aftenposten.

Han viser til at han i 1996 selv tok til orde for å drøfte en forsiktig utvidelse av tv-kameraenes tilstedeværelse i rettssalen.

Han advarer likevel mot en full overføring av rettssaker. Han peker også på risikoen for at tilstedeværelsen av radio og tv fører til at det skjer noe annet i rettssalen enn det som ellers ville skjedd. En utvidelse av dagens praksis må derfor komme gradvis.

Tingrettsdommer Tor Langbach tok lørdag til orde for å tillate direkteoverføring av advokatenes prosedyrer i tillegg til domsavsigelsen.

Begge søkerne til Smiths jobb, høyesterettsdommer Tore Schei og sivilombudsmann Arne Fliflet, støtter Langbachs utspill.

Schei går lenger enn Langbach, og mener at også partenes innledningsforedrag kan overføres.

Han nevner Treholt-saken, der han selv var en av dommerne, som en sak der prosedyrer og innledningsforedrag kanskje burde ha vært overført i radio og tv.

Fliflet mener en direkteoverføring av store rettssaker med stor offentlig interesse kan føre til at domstolene kommer nærmere i kontakt med publikum.

I likhet med Langbach er både Smith, Schei og Fliflet opptatt av at den ordinære bevisføringen med vitneforklaringer ikke må gjøres til gjenstand for direkteoverføring.

I dag er det lovforbud mot lyd- og billedopptak av rettsforhandlingene i straffesaker når formålet er «kringkasting». Men dommerne kan gjøre unntak dersom saken har stor offentlig interesse.

Etter det Aftenposten erfarer, har aldri en norsk dommer tillatt at prosedyrer og partenes innledningsforedrag er blitt direkteoverført.

(NTB)