Time kommune i Rogaland går nye veier for å skape et mer inkluderende lokalsamfunn. Snart kan du låne mennesker på biblioteket.

– Vi planlegger å legge til rette for et menneskebibliotek. På samme måten som du låner en bok, kan du i framtiden låne et menneske. Samtidig som dette kan være med på å viske ut fordommer, vil det være et viktig steg inn i lokalsamfunnet for «bøkene» som lånes ut, sier initiativtaker Toril Heglum til Stavanger Aftenblad.

Så langt har en arbeidsgruppe sendt brev til lokale lag og foreninger for å informere om planene.

– Flere mennesker har meldt seg og sagt at de er villige til å være bøker. Det kan dreie seg om homofile, muslimer, sosialister, pønkere. Alle typer mennesker, sier Heglum, som selv har tenkt å låne seg selv ut som sosialist.