I dag gjør UDI bare lydopptak under intervjuer av enslige mindreårige asylsøkere, og i tilfeller der det er usikkerhet om hvorvidt tolkingen er god nok.

Nå vil direktoratet gjøre opptak av samtlige intervjuer.

— Det er først og fremst av hensyn til rettssikkerheten, men det vil også gi oss en effektivitetsgevinst. I dag bruker vi mye tid på å gjennomgå intervjuet i etterkant. Med lydopptak unngår vi diskusjoner om hva som er sagt og ikke sagt. Det gjør det lettere å etterprøve uttalelser som kan være avgjørende for utfallet av asylsøknaden, sier direktør Hanne Jendal i UDIs asylavdeling.

UDI gjennomfører mellom 40 og 60 asylintervjuer hver dag.

Norsk organisasjon for asylsøkere mener lydopptak er en god ide.

— Vi har tatt til orde for dette tidligere, fordi det vil fjerne misforståelser og gi en tryggere saksbehandling for den enkelte søker. Dersom det er tvil om tolkningen, vil det være enkelt å gjennomgå intervjuet senere. Vi vet at dårlige tolker kan være et problem, og i enkelte ekstreme tilfeller legger tolken ord i munnen på søkeren og vrir på fremstillingen. Lydopptak vil gi økt sikkerhet, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Det er Justisdepartementet som avgjør om lydopptak skal bli fast praksis. Det er foreløpig uklart hvor mye det tekniske utstyret vil koste.