Årsaken er at tilsynet har sett seg lei på at selgere ved hjelp av sleipe salgstriks har lurt tusenvis av nordmenn til å sette millioner av oppsparte kroner på tvilsomme produkter, skriver Dagsavisen.

Kredittilsynet vil at alle slike opplysninger, uansett om det er telefonsamtaler, SMS, MSN eller e-post, skal lagres i tre år, slik at tilsynet og andre kan gå inn i eventuelle klager før sakene er foreldet.

– Det er ikke vanskelig å finne eksempler på kunder som helt åpenbart ikke har skjønt hva de har kjøpt og utsatt seg for. Mange brenner inne med investeringer de ikke kommer seg ut av igjen, sier avdelingsleder Eirik Bunæs i Kredittilsynet til Dagsavisen.

Allerede i dag krever loven at risikoen for å tape penger skal gå klart fram av rådene folk får. Selgeren må også opplyse at han tjener mer på å anbefale enkelte produkter framfor andre.

Men Kredittilsynet er ikke fornøyd med dette og krever i et forslag til lovendring i verdipapirforskriften at alle telefonsamtaler mellom sparebanker, forretningsbanker og andre investeringsforetak og deres kunder skal tas opp på bånd.

Forbrukerombudet er positiv til forslaget, mens Datatilsynet er skeptisk og synes det virker som et svært omfattende forslag.

Forslaget er ute på høring fram til 19. desember.