— Det er en viktig arena for fritidsaktiviteter, men også fordi det betyr mye for læring, for eksempel for språkutvikling og muligheten til å gjøre lekser på skolen, sier Solhjell til NRK.

I dag har ikke foreldre som mottar sosialhjelp krav på å få dekket SFO-utgifter, noe som er regelen for en barnehageplass.

Solhjell og SV vil innføre en makspris på rundt 1500 kroner, og en gratis time etter skoletid. Forslagene vil bli lagt fram i neste stortingsperiode.