— De tre som har meldt seg, er dyktige alle sammen, men det er trist at det ikke er en kvinne blant lederkandidatene, sier leder Marte Hammer i SVs kvinnepolitiske utvalg.

Hun er selv medlem av SVs landsstyre, som til helgen avgjør hvordan Kristin Halvorsens etterfølger skal velges. Hammer hadde helst sett at ledervalget ble gjennomført på vanlig måte og liker i utgangspunktet dårlig ideen om uravstemning.

— Skulle vi gå inn for å gjøre det sånn, må vi iallfall sette ned en ordinær valgkomité. SV kan ikke velge leder basert på medieoppslag eller håndsopprekning, sier Hammer.

Hun mener prosessen har antatt en form som gagner fremadstormende og ambisiøse menn.

— Det er ikke overraskende at det bare er menn som har stått fram og sagt at de vil bli leder. Jeg tror det er mye lettere for en kvinne å si ja dersom hun blir spurt av en valgkomité, sier Hammer.