ANDERS WAAGE NILSEN— Vi snakker om en epidemi, og vi frykter at antall overdoser vil øke ytterligere, sier May Britt Vihovde. Hun vil i dag fremme et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget.

— Narkotikaproblemet er sammensatt. Skal vi lykkes med å redusere problemet, må vi sette i gang flere tiltak parallelt, sier Vihovde. Det er i hovedsak på tre områder Venstre ber regjeringen vurdere kursendring.

  • Flere av dem som er motivert for det, må få tilbud om behandling.
  • Flere narkotikamisbrukere må få tilbud om behandling med medikamenter som Subutex og Metadon.
  • Samtidig må dem som ikke kan reddes med slike virkemidler få et mer verdig liv. Erfaringer fra flere land på kontinentet tilsier at sprøyterom kan være en måte å få ned antall overdoser.

— Det er ingen som så langt har tatt det overordnede ansvaret for problemet med at så mange dør av overdoser her i landet. Det er på tide at statsministeren griper inn, sier Vihovde.

Hun finner det særlig skremmende at mange av dem som har omkommet de siste årene, er mennesker som er totalt ukjente for hjelpeapparatet.

Les også: Eksplosjon av unge heroinmisbrukere i BergenBTs serie om heroinbyen Bergen