— En slik lovendring som vi her foreslår, regner jeg med vil stimulere til et større marked og en hyppigere omsetning av de mindre eiendommene.

Det vil gi langt bedre muligheter for dem som ønsker en slik boform, og det vil gi en mer aktiv bruk og forvaltning av eiendommer som i dag i mange tilfeller ligger mer eller mindre brakk, sier Sponheim til Aftenposten.

I dag er konsesjonsgrensen 20 mål totalt, uavhengig av hvor mye av eiendommen som er dyrket mark.

Landbruksdepartementet tror mellom 10.000 og 20.000 småbruk vil kunne bli berørt av forslaget til nye konsesjonsregler.

(NTB)

LARS SPONHEIM.