– Arbeiderpartiet går inn for utslippsreduksjoner på 30 prosent fram mot 2020, sa partileder og statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til landsmøtet i Arbeiderpartiet torsdag.

Stoltenberg og Arbeiderpartiet har tidligere avvist å tallfeste et slikt mål, men på landsmøtet inviterte han til å «skrive miljøhistorie».

– De 20 varmeste årene som noensinne er registrert, er registrert de siste 25 årene. Om temperaturen stiger mer nå, kan utviklingen bli umulig å stoppe. Overskrider vi disse tersklene i naturen, kan klimaendringene komme ut av kontroll, sa statsministeren i sin tale.

Haster med handling

Stoltenberg poengterte at Norge skal være et foregangsland på å få ned utslipp generelt og verdens beste land på CO2-rensing fra kraftverk:

– Det haster med handling, og vi skal handle.

Bård Lahn i Natur og Ungdom uttalte onsdag til NTB at Arbeiderpartiet måtte tallfeste et ambisiøst mål for utslippsreduksjoner for å bevare Norges troverdighet i klimaspørsmål. Arbeiderpartiet må vedta klimakutt på minst 30 prosent, helst 50 prosent, fram til 2020, mente han.

30 prosent kutt

Under talen presenterte statsministeren tre mål for klimapolitikken framover:

  • Norge skal overoppfylle sin del av Kyotoavtalen ved å skjerpe Kyoto-forpliktelsene med 10 prosent innen 2012.
  • Norge skal forplikte seg til å kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp innen 2020.
  • Norge skal ta ansvar for å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp innen 2050.Skriver historie

Målene vil Stoltenberg nå både gjennom innsats hjemme og gjennom samarbeid med andre land ved å ta i bruk Kyoto-mekanismene.

– Vårt mål er at Norge skal bli «karbonnøytralt» før 2050. Det betyr at for hvert eneste tonn klimagasser som slippes ut, skal det sørges for tilsvarende lavere utslipp et annet sted. Dermed blir summen av utslipp null. Norge er det første land i verden som påtar seg en slik forpliktelse. Vi skriver miljøhistorie, sier Stoltenberg.

Han ga også løfter om å bruke store penger på å hjelpe utviklingsland til å få ned utslippene av klimagasser.

Rike land må betale

– Den rike verden må betale, dersom den fattige verden skal være med på en ny og forsterket Kyoto-avtale. Den viktigste svakheten ved dagens avtale er at de tallfestede målene ikke omfatter land som Kina og India. Det åpner et kullkraftverk i uka i Kina og de renser ikke, sa Stoltenberg, som understreket at han forstår at den fattige verden ikke vil være med på en avtale som forsinker deres vei ut av fattigdom.

Fredag gjester Kofi Annan og Gro Harlem Brundtland landsmøtet som en markering av at det er 20 år siden Brundtland la fram miljørapporten om bærekraftig utvikling.

Erichsen, Jarl Fr.