Miljøorganisasjonen foreslår et toprissystem der strømforbruk opp til 5.000 kWh følger vanlig tariff, og forbruk over dette ilegges en ekstraavgift på 1 krone per kWh. Dette innebærer en kilowattpris på 1,40 kroner.

Framtiden i våre hender tror dette vil oppmuntre hytteeiere til å spare strøm eller gå over til fornybare energikilder.

-Det er uakseptabelt at enkelte hytteeiere bruker mange ganger så mye strøm som vanlige husstander. Energi er en begrenset ressurs, og må forvaltes deretter, skriver organisasjonen.

Kvadratmeterbegrensning på nye hytter er blant tiltakene som foreslås. I tillegg vil FIVH ha et forbud mot oljefyr med i bygningsloven.

Organisasjonen mener hytteeiere bør satse på jordvarme, solenergi eller bioenergi.NTB