• «Et jord til bord-tilsyn», kaller landbruksminister Lars Sponheim (V) forslaget om å etablere et eget mattilsyn fra 1. januar neste år.

Hvis regjeringen får gjennomslag for forslaget, blir Landbrukstilsynet, Dyrehelsetilsynet og Næringsmiddeltilsynet samlet i et «Mattilsyn». Forslaget sendes nå ut på høring.

Også tilsynsdelen av de kommunale Næringsmiddeltilsynet skal samles under den nye statlige paraplyorganisasjonen.

Det nye mattilsynet vil bestå av ett tilsyn for sjømat som blir lagt under Fiskeridepartementet og ett «landbasert» tilsyn for andre matvarer som blir underlagt Landbruksdepartementet.

— Ved å samle de tre statlige tilsynene samt tilsynsdelen av det kommunale Næringsmiddeltilsynet skal vi skape et helhetlig «jord til bord»-tilsyn som skal sette inn innsatsen der den kaster mest av seg, sier landbruksminister Sponheim.

Tidligere har Kommunenes Sentralforbund (KS) advart sterkt mot å statliggjøre de kommunale næringsmiddeltilsynene. - Mattilsynet må bygge på nærhet til innbyggerne, mener KS.

Forslaget vil etter alt å dømme gli gjennom i Stortinget ettersom det var den forrige Stoltenberg-regjeringen som i sin tid startet prosessen med å få etablert et felles statlig mattilsyn.