— Det er ikke like lett å få innvandrere til å delta ved valg. Jeg ser at praktiske ting som stemmeseddel, lokalitet og hva de må gjøre for å kumulere innvandrere, sier Jerad som er med i kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM-utvalget).

KIM er med på å arrangere en landsdekkende konferanse som har som mål å mobilisere innvandrere til å stemme.

Neste helg kommer konferansen «Alle stemme» til Bergen.

— Jeg skal ta runden og snakke med innvandrermiljøene, og gjøre dem bevisste på hvordan valget foregår i praksis, sier Jerad.

Selv kommer han fra Tunisia og er vararepresentant i bystyret.

Tolk på valgdagen

Jerad opplyser at mange førstegenerasjonsinnvandrere uteblir på grunn av språkproblemer. Dette kommer kommunen til å ta tak i. De vil i en brosjyre, oversatt til ulike språk, informere nærmere hvordan en stemmer.

— Hvis noen trenger språkhjelp på valgdagen kan de stemme ved rådhuset. Der vil det være tolker i seks eller syv forskjellige språk, opplyser Tonje Geithus, rådgiver ved bystyrets kontor i Bergen.

Kvinner deltar mer

— Unge er mer inkludert og vet litt mer, så de stemmer mer enn eldre. Kvinner har faktisk høyere deltakelse enn menn. De er kanskje mer opptatt av de sakene som appelleres til innvandrere, som for eksempel angår barn. Det er bra at partiene ser til dem og trekker inn kvinnene, sier Jerad.

Mens vestlige innvandrere ofte har en tradisjon for å stemme, er innvandrere fra tredje verden ofte ikke representativ til å stemme, selv i deres eget land.

— Hvordan skal dere få innvandrere til å stemme?

— Vi må bevisstgjøre dem. Jeg syntes det er veldig viktig at vi ikke bare står utenfor og ser på, men er med på å påvirke politikken, sier Jerad.

Det er særlig tre punkter KIM-utvalget skal ta opp i Bergen:

  • Hvordan stemmer førstegangsvelgere.
  • Hvordan oppnå høyere valgdeltakelse ved neste valg.
  • Opplyse om hva de ulike partiene mener om saker som oppvekst og skole, bolig, arbeidsledighet og helse.

Professor Frank Aarebrot er blant dem som skal tale på konferansen 16. juni. I følge han er det forskjell på valgdeltakelsen hos innvandrergruppene.

— Chilenerne er ganske aktive, mens for eksempel somalierne er vanskeligere å få med seg, sier han.

VIKTIGE VELGERE: Abdelmajid Jerad (Ap) mener det er viktig at innvandrere deltar i høstens lokalvalg, slik at de ikke blir stående på siden og ser på at andre bestemmer for dem.
Amundsen, Paul S.