De to partiene støtter dermed regjeringspartiet SV ved å gå inn for at papirløse innvandrere får sine avslåtte asylsøknader behandlet på nytt, skriver Aftenposten.

Sverige gjennomførte en slik ordning i 2005, men arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) avviser forslaget blankt.

Under jorden – Jeg er veldig mot amnesti. Det vil sette returarbeidet flere år tilbake, sier Hanssen til Aftenposten. Han mener at et amnesti kun vil være en oppfordring om å gå under jorden og holde ut lenge nok til at det kommer et amnesti.

Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) anslår at mellom 5.000 og 10.000 mennesker lever i skjul i Norge

– Hovedutfordringen er å finne dem og sende dem ut av Norge. De har fått avslag på asylsøknaden og oppholder seg her ulovlig, understreker Hanssen.

Ny vurdering Lederen av Stortingets arbeids og sosialkomité Karin Andersen (SV) går helhjertet inn for amnesti og sier at SV håper på gjennomslag for dette i regjeringen.

– Noen bør returneres, andre trenger opphold fordi det ikke er trygt for dem i hjemlandet. Det vi behøver nå, er en mulighet for disse menneskene til å få sin sak vurdert på ny, sier hun til avisen.

Hun mener særlig det er uholdbart at det fødes barn i Norge som ikke får mulighet til å få opphold her.

Romslig KrFs stortingsgruppe mener at papirløse som melder seg må få en romslig behandling med vekt på det humanitære aspektet, hvor lenge vedkommende har bodd i Norge, deres språkkunnskaper og arbeidsinnsats.

– Vi er samstemte i at de bør gis ny vurdering, sier Bjørg Tørresdal.

Venstres nestleder Trine Skei Grande sier at partiet går inn for en form for amnesti ved å gi papirløse mulighet til å få søknaden behandlet på nytt med nye opplysninger.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre vil i likhet med Arbeiderpartiet intensivere returen av illegale innvandrere.

  • Hva synes du om amnesti for papirløse innvandrere? Si din mening.