Opposisjonen har tidligere blitt orientert om at regjeringen er «kritiske avventende» til planene om et rakettforsvar. De stusser over at regjeringen informerer sine egne, men ikke har noe å melde til opposisjonen.

— Regjeringen representerer hele landet og hele Stortinget. Den samme informasjonen som de gir sine egne partigrupper, må hele Stortinget få. Men jeg har en mistanke om at det er så sterke indre spenninger, at de tvinges til dette for å forsøke å skape intern ro, sier Lars Sponheim (V).

— Hvis de bare sier det samme til sine egne, som de tidligere har informert Stortinget om, er det greit. Men det holder ikke om de orienterer sine egne om en utvikling, og sier noe annet enn det de har informert oss om. Vi mener det er uavklart om det er samsvar mellom det regjeringen er med på i NATO og det som står i Soria Moria-erklæringen, sier Erna Solberg.

Hun advarer på det sterkeste mot at Norge manøvrerer i retning av en fotnoteposisjon i rakettforsvarssaken.

— Hvis NATO vil gjennomføre dette, er det urealistisk for Norge å stå utenfor, sier Solberg.

KrFs Dagfinn Høybråten sier han «forutsetter at regjeringen, i den grad de har behov for å informere Stortinget, gir denne informasjonen til alle partier og ikke bare sine egne partigrupper. Ny informasjon om rakettforsvaret må gis til et samlet Storing, sier han.

Frps forsvarspolitiske talsmann, Per Ove Width, sier han «ikke kan skjønne at det bare gis informasjon til regjeringspartienes stortingsgrupper».

— Det er av største betydning at alle partier på Stortinget får vite mest mulig. Vi har da åpenhet i Norge. Kan det være at de ønsker å holde noe hemmelig? spør Width.