På konferansen ble det vedtatt at de vernepliktige skal jobbe for å få til et religionsnøytralt forsvar.

– Forsvaret bør også ta hensyn til personer med en annen trosretning enn kristendommen, sier landstillitsvalgt Eivind Nævdal-Bolstad.

Han mener det for enkelte soldater byr på problemer at Forsvaret har et kristent verdigrunnlag. Blant annet er soldater som ikke er kristne, blitt beordret til å delta på gudstjenester.

– Alle soldater i Forsvaret skal ha tilgang på en åndelig veileder, uavhengig av livssyn, sier han.

For ikke-troende kan det være aktuelt å ansette filosofer til å undervise i livssyn.