Norsk Luthersk Misjonssamband ønsker å opprette et eget trossamfunn, og ønsker utmeldere som er uenige med statskirkens aksept av homofile prester.

Rådsmøtet i Misjonssambandet vedtok nylig med stort flertall å opprette et eget trossamfunn, på tross av anbefalingen fra sitt eget hovedstyre.

Misjonssambandet skal registrere et trossamfunn som ligger tett opptil Frelsesarmeens modell, melder Vårt Land . I fjor høst brøt de med Den norske kirke, en avgjørelse som i stor grad skyldtes at kirken aksepterte homofile prester.

— Det er såpass mange som opplever situasjonen i Den norske kirke som vanskelig. Vi definerer oss som en misjonsorganisasjon og vekkelsesbevegelse på evangelisk-luthersk grunn. Fjorårets vedtak toner ned Den norske kirke, men vi ønsker et godt og ryddig for-hold til dem, svarer generalsekretær Ola Tullan på spørsmål fra avisen om dette er ytterligere et steg bort fra statskirken.

Generalforsamlingen i Norsk Luthersk Misjonssamband, som har rundt 50.000 medlemmer, skal ta en endelig avgjørelse i saken til sommeren. Vårt Land-redaktør Jon Magne Lund mener at vedtaket er svært oppsiktsvekkende, og mener kursendringen skyldes misnøye med utviklingen i Den norske kirke.