JAN STEDJE jan.stedje@bt.noSaken har vært drøftet i samtaler med Barne— og familiedepartementet (BFD). Det er på denne bakgrunn NRSB kommer med et utkast til lovendring i saker der det er mistanke om overgrep mot barn..I et brev til barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim skriver ressurssenteret for seksuelt misbrukte barn blant annet: "I saker med mistanker om seksuelle overgrep mot barn er det avgjørende å handle raskt, både for å sikre eventuelle bevis, legge til rette for en best mulig utredning eller etterforskning, og for å beskytte barnet mot nye overgrep og mulig press, trusler eller påvirkning". Virker ikke i dag Dagens praksis i slike saker, samarbeidet mellom politi og barneverntjenesten, virker ikke i praksis slik man har tenkt seg. Og samordningen er "ofte er dårlig" mellom politi og barneverntjenesten. Da går verdifull tid tapt, noe som kan hindre at man finner bevisene i disse vanskelige sakene mener Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn. Betydelig forandring Ressurssenteret ber derfor departementet vurdere en betydelig forandring av lovverket, og foreslår: "Det åpnes for at man kan foreta medisinsk undersøkelse av barn ved mistanke om seksuelle overgrep uten at en eller begge foreldre med foreldreansvar er kjent med eller må samtykke i dette".I dag kan barneverntjenesten i en kommune ikke bringe barnet til slik medisinsk undersøkelse uten at foreldrene er informert om dette. Ressurssenteret for seksuelt misbrukte barn ber barneministeren om en rask avgjørelse i saken og viser til situasjoner fra virkeligheten der akutte medisinske undersøkelser av barn er nødvendig. Da bør disse kunne gjennomføres uten at foreldrene er varslet på forhånd mener Ressurssenteret.