Hun mener skolehelsetjenesten og helsestasjonene kan bidra til å hindre at psykiske lidelser får utvikle seg hos unge. Den samme effekten vil en helsestasjon kunne ha for voksne, sier Thorkildsen til Vårt Land.

Stortingspolitikeren ser for seg et tverrfaglig miljø der terskelen for å ta kontakt og å få hjelp er lav. tilbudet skal være for alle, enten man har store eller mindre problemer, sier hun.

– Det er et paradoks at det er så vanskelig å få hjelp. I stedet blir det dyrere å gi hjelpen senere, sier Thorkildsen, som vil ta opp forslaget om helsestasjoner i SVs programprosess fram mot landsmøtet.

President Tor Levin Hofgaard i Norsk Psykologforening er positiv til forslaget, det samme er Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Leder Svein Aarseth i Oslo legeforening synes imidlertid at dagens ordning med fastlege som kontakt mot alle spesialisttjenester i helsevesenet, er god nok.